Waterpik® Waterflosser: verbetert de mondgezondheid significant effectiever dan de Sonicare® Air Floss Pro

Doeltreffendheid van twee producten voor interdentale reiniging bij klinische tekenen van ontsteking: een gerandomiseerd klinisch onderzoek

Goyal CR, Lyle DM, Qaqish JG, Schuller R. Posterpresentatie bij IADR (International Association of Dental Research), San Francisco, CA, VS, 23 maart 2017. Samenvatting nr. 0885.

Download samenvatting PDF

Download:


Doelstelling

Het bepalen van de doeltreffendheid van een Waterflosser voor het verminderen van klinische tekenen van ontsteking vergeleken met een Air Floss.

Methodologie

Zeventig deelnemers zijn voor dit parallelle klinische onderzoek van 4 weken willekeurig in twee gelijke groepen ingedeeld: handmatig poetsen in combinatie met een Waterflosser (WF, model WP-120, tweepolige stekker) of handmatig poetsen in combinatie met een Air Floss (AF, model HX8340, tweepolige stekker). Ontstekingen werden in de beginsituatie, na 2 weken en na 4 weken gemeten aan de hand van BOP (Bleeding on Probing) en MGI (Modified Gingival Index). De RMNPI-scores (Rustogi Modified Navy Plaque Index-scores) werden in de beginsituatie, na 2 weken en na 4 weken gemeten. Beide groepen volgden de instructies van de fabrikant op voor het gebruik van producten voor interdentale reiniging gedurende 1 minuut. De WF-groep gebruikte instelling 8 en de AF-groep gebruikte de instelling drievoudige burst.

Resultaten

Na 2 weken en 4 weken was er bij beide groepen sprake van een significante vermindering van BOP, MGI en RMNPI (p<0,001). De Waterflosser was na 4 weken ten minste 50% effectiever dan de Air Floss bij het verminderen van BOP voor alle gemeten gebieden (p<0-001). De Waterflosser was ook effectiever dan de Air Floss bij het verminderen van MGI: 60% voor de gehele mond, 68% voor proximale gebieden, 86% voor faciale proximale gebieden, 54% voor linguale proximale gebieden, 48% voor marginale gebieden, 62% voor faciale marginale gebieden en 36% voor linguale marginale gebieden (p<0-001). Vergeleken met de Air Floss was de Waterflosser effectiever bij het verminderen van tandplak voor de gehele mond (31%, p=0,008), proximale gebieden (51%, p=0,017) en linguale oppervlakken (46%, p=0,004).

Conclusie

Uit dit onderzoek blijkt dat een Waterflosser in combinatie met handmatig poetsen beter presteert dan de Air Floss in combinatie met handmatig poetsen bij het verminderen van ontsteking en tandplak.